Neutrale ziekenfondsen bundelen de krachten onder een regionale maatschappij

Sinds de zesde staatshervorming zijn een aantal bevoegdheden overgeheveld van het federale niveau naar de deelstaten. Het betreft hier een aantal bevoegdheden op het vlak van gezondheidszorg en bijstand aan personen. 

Voor het Brussels Gewest heeft de GGC (de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag opgericht onder de naam Iriscare.

Om onze leden de rechten toe te kennen die voortvloeien uit deze overgehevelde bevoegdheden zijn de neutrale ziekenfondsen overgegaan tot de oprichting voor het Brussels Gewest van “de Neutrale Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand Brussel”. Uw ziekenfonds blijft hoe dan ook uw enige contactpunt en beheert alle tussenkomsten die te maken hebben met de Neutrale RMOB Brussel.

Welke instellingen en verstrekkingen betreft het hier?

De volgende Brusselse instellingen zijn overgeheveld naar de deelstaten: de rusthuizen en rust- en verzorgingsinstellingen, de dagverzorgingscentra, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven voor beschut wonen, de multidisciplinaire palliatieve-begeleidingsequipes, de revalidatiecentra (psychosociale revalidatie, locomotorische en neurologische revalidatie, ambulante revalidatie, ...). 

U hoeft zelf geen stappen te ondernemen. De betrokken instellingen maken de nodige documenten over aan uw ziekenfonds, die dan instaat voor de tussenkomst zoals voorzien door Iriscare. 

Meer informatie over de terugbetaling van de begeleiding door een tabakoloog bij het stoppen met roken, of over de procedure voor de aanvraag van mobiliteitshulpmiddelen kunt u nalezen op de website van IrisCare: https://iriscare.brussels/nl/burgers/

Download documenten

Contacteer ons

Documenten

De Regionale Maatschappij van Onderlinge Bijstand van de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen voor het Brussels Gewest is onderworpen aan de controle van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (CDZ). Meer informatie vindt u op de webstek van CDZ.

Alle documenten die gedownloaded kunnen worden

INFOFICHE– STOPPEN MET ROKEN IN BRUSSEL

Stoppen met roken, een goede beslissing voor uw gezondheid!

Blijf volhouden, ook als het niet meteen lukt! De meeste rokers hebben meerdere pogingen nodig om definitief te stoppen. Elke poging is een stap vooruit naar de definitieve stop.

 

Wist u dat u terugbetaling geniet voor afspraken bij een tabakoloog?

Maak een afspraak bij een tabakoloog voor een individuele begeleiding. In een aantal gesprekken werkt u samen een persoonlijke ontwenningsstrategie uit. Uw rookstoppoging heeft meer kans op slagen met een goede begeleiding, al dan niet gecombineerd met rookstopmedicatie.

 

U vindt een lijst van de tabakologen waarvoor u een tussenkomst geniet op de websites van de vzw FARES en de vzw VRGT:

 

Een tussenkomst door IRISCARE

Als u in Brussel woont, krijgt u een tussenkomst van ons van € 30 voor een eerste sessie bij een tabakoloog, en van € 20 voor de daaropvolgende sessies, met een maximum van 7 sessies over een periode van twee jaar. Zwangere vrouwen kunnen rekenen op een tussenkomst van € 30 per sessie, met een maximum van 8 sessies per zwangerschap. De enige voorwaarde is dat u een arts of een tabakoloog moet raadplegen die geregistreerd is op de erkende lijst. U moet gewoon het getuigschrift voor verstrekte hulp aan uw ziekenfonds bezorgen.

Gratis telefonische hulp en online hulp: www.tabakstop.be

 

Op 0800 111 00 luistert een tabakoloog naar u. Deze kan u 8 gratis sessies van telefonische rookstopbegeleiding aanbieden. Er bestaat overigens ook een gratis mobiele app (beschikbaar op de App Store en op Google play) als hulpmiddel voor dagelijkse steun bij het stoppen met roken. Op de app vindt u onder meer een quiz, dagelijks tips, hoeveel u reeds bespaard hebt, uitdagingen om uw gedachten af te leiden als u op het punt staat te bezwijken, een chatfunctie om uw ervaringen te delen met andere “toekomstige ex-rokers”, en veel meer.

 

 

MOBILITEITSHULPMIDDELEN IN BRUSSEL - AANVRAAGPROCEDURE IRISCARE

 • Raadpleeg uw arts
 • Uw arts zal u een medisch voorschrift voor een rolstoel of ander mobiliteitshulpmiddel geven.
 • Neem contact op met een erkende orthopedisch technoloog en geef hem/haar:
  • het medisch voorschrift van uw arts
  • Indien nodig: het multidisciplinair functioneringsrapport[1]
 • De orthopedisch technoloog voor mobiliteitshulpmiddelen stelt u een bepaald type rolstoel of ander mobiliteitshulpmiddel voor. Hij doet dat op basis van uw behoeften en de technische mogelijkheden die er zijn. Hij stuurt de volgende documenten naar de Brusselse verzekeringsinstelling:
  • Motiveringsrapport
  • Aanvraag tot verzekeringstegemoetkoming
 • De adviserend arts van de Brusselse verzekeringsinstelling onderzoekt de aanvraag en neemt een beslissing. Dit zijn de mogelijkheden:
  • Hij kan uw aanvraag goedkeuren.
  • Hij kan uw aanvraag weigeren.
  • Hij kan bijkomende informatie vragen.
  • Hij kan u vragen om u medisch te laten onderzoeken
 • De Brusselse verzekeringsinstelling deelt de beslissing mee aan u en aan uw orthopedisch technoloog voor mobiliteitshulpmiddelen.
 • Als je aanvraag werd goedgekeurd zal de orthopedisch technoloog uw mobiliteitshulpmiddel bestellen en bezorgen.

 

Opmerking

Voor een loophulpmiddel is er geen aanvraagprocedure. De tegemoetkoming van een loophulpmiddel wordt voorzien als de orthopedisch technoloog een medisch voorschrift en een getuigschrift voor aflevering  indient bij uw Brusselse verzekeringsinstelling.

U vindt alle nuttige informatie omtrent de instellingen, de verstrekkingen en/of de terugbetalingscriteria op de website van IrisCare: https://iriscare.brussels/nl/burgers/


 

[1] Sommige rolstoelen/andere mobiliteitshulpmiddelen vereisen dat een multidisciplinair team uw functioneren beschrijft op verschillende niveaus in uw omgeving. Uw arts of orthopedisch technoloog kan hierover meer informatie geven.

Ombudsman

Indien u niet tevreden bent met het antwoord op uw klacht, kunt u zich richten tot de Ombudsman.

per e-post: ombudsmanBrussel@lnz.be

per brief : RMOB Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen voor het Brussels Gewest, Charleroisesteenweg 145 – 1060 Brussel, ter attentie van de Ombudsman.

Gelieve het referentienummer van uw klacht te vermelden.

Vragen? Contacteer ons

Heb je een vraag of opmerking? Contacteer ons of stel je vraag online.

Door op "Versturen" te klikken, gaat u akkoord met onze Privacyverklaring.

Adres en contact

Charleroisesteenweg 145 1060 Brussel info@lnz.be

50.8278759, 4.3551183